A projektről

Projekt alapadatok:

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00336
Projekt címe: “Derecske a köznevelés eredményességéért”
Támogatás összege: 25.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.
A projekt fizikai befejezésének napja: 2020.02.29.

Projekt összefoglaló:
Célunk az új tanulási formák, új módszerek alkalmazása, melyekkel új fejlődési irányok jelenthetnek meg a megvalósító és a partner intézményekben is.

A pályázatba bevont intézmények nevelési programjainak felülvizsgálata során, megállapításra került, hogy az iskolák megfelelő személyi feltétellel rendelkeznek, de a nevelési program 100% –os megvalósítását akadályozza a tárgyi feltételek, szolgáltatások és a munkaformák, valamint az ehhez kapcsolódó eszközök hiánya.

A program során, a helyszíneken végrehajtott helyi sajátosságok figyelembe vételével kialakított tehetséggondozó programok, az oktatási-nevelési intézmények nevelési programjait erősítik, bővítik a hátrányos helyzetű gyerekek körében új kompetenciák elsajátítását.

Ezek az új pedagógiai formák, új megközelíthetőségeket, lehetőségeket hordoznak a tanórán kívüli tehetségfejlesztésben, kulturális nevelési tartalmak átadására, már 3 éves kortól.

A szakmai tartalom igazítása a megnövekedett szülői, tanulói kulturálódási igényekhez azt eredményezte, hogy 25 tematika keletkezett a program generálása során. A nevelési feladatok differenciált megvalósítására az együttműködések egyedülálló lehetőségeket teremtenek a projekt lefolytatása; fenntarthatósága szempontjából.